Projekty

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii stanowić będzie w pełni funkcjonalną i nowoczesną jednostkę tego typu w skali województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na specyfikę oddziału zaplanowano jego dogodne powiązanie funkcjonalne  z odpowiednimi działami szpitala, które ściśle ze sobą współpracują. Kwestią kluczową będzie również optymalne połączenie z węzłem komunikacyjnym, co umożliwi szybkie przewiezienie chorego z zewnątrz oraz z oddziałów łóżkowych i bloku operacyjnego. Bliskie sąsiedztwo bloku operacyjnego umożliwi w razie potrzeby nadzór pooperacyjny po operacjach. Oddział będzie strefą zamkniętą dla osób odwiedzających i osób postronnych. Zespół zaprojektowanych pomieszczeń ma na celu umożliwić podstawowe czynności ratujące życie i monitorowanie funkcji życiowych oraz przyjmowanie pacjentów do nieplanowanego leczenia szpitalnego.

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia to jednostka usługowa. Jej zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja narzędzi, sprzętu medycznego i materiałów tekstylnych. Wśród stosowanych metod sterylizacji wyróżnia się metodę:         

  • wysokotemperaturową – para wodna
  • niskotemperaturową – tlenkiem etylenu i nadtlenkiem wodoru

Projekty zrealizowane

­