Organy spółki

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki reprezentowanym przez właścicieli.

Właścicielami Spółki są:
GMINA – MIASTO GRUDZIĄDZ – reprezentowana przez Prezydenta Grudziądza
oraz SP ZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny im dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu – reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.

2. Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco– kontrolno- doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Skład osobowy Rady Nadzorczej:

 
Piotr Jagodziński - Przewodniczący RN
Izabela Hirsch - Lewandowska -  Wiceprzewodniczący RN
Kamilla Joanna Lamkowska-  Sekretarz


4. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą.
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pani Joanna Elszkowska

Projekty zrealizowane

­